• phonmuang@phonmuang.ac.th
  • 095-6646713

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

admin      0

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรศักดิ์ สีตาชัย ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูที่ปรึกษาได้แจ้งผลการเรียนของนักเรียน และชี้แจงวิธีการแก้ไขผลการเรียนในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียน 0,ร.,มส.